HP / Měkké dovednosti / Chci se rozvíjet / Komunikace

Komunikace

Komunikaci se v životě nevyhneme, proto se rozhodně vyplatí na ní zapracovat. Dobře zvládnutá dovednost komunikace nám umožní více si rozumět s druhými, jasněji formulovat své potřeby a taky lépe prodat to, co umíme či známe.

Základní předpoklad komunikace je jazyk. Tomu se např. ve škole věnuje nejvíce pozornosti. Věnujeme hodně času a energie, abychom se naučili jazyk vlastní, ale ideálně také i jeden nebo více jazyků cizích. Samotný jazyk nám ale k úspěšné komunikaci nestačí. Ideálně bychom měli ovládat tyto důležité komunikační dovednosti:

 

 

 

Více informací

Srozumitelnost – Mluv tak, aby ti druzí rozuměli a chápali tě.

Naslouchání – Když posloucháš druhého, věnuj mu pozornost, dej mu najevo svůj zájem.

Konflikty – Uvědom si vliv emocí v konfliktu, buď upřímný, ale ne neústupný.

Seznamování – Najdi s druhými společné téma, nauč se vyprávět příběhy.

Prezentování – Soustřeď se hlavně na publikum, zaujmi je něčím originálním.

Aktivity

Načítá se carousel