HP / Měkké dovednosti / Jak na tom jsem

Vysvětlení diagnostiky

Aktivit pro trénink dovedností je na webu Druhé nohy opravdu hodně. Pokud si nejste jistí, které dovednosti bude nejlepší vybrat k procvičování, doporučujeme udělat si orientační test a zjistit, jak jste na tom. Tento test rozhodně není podmínkou k tréninku dovedností, ale může Vám pomoci si trénink rozvrhnout a přizpůsobit na míru.

Pro každou dovednost zde najdete vždy 3 různé testy. Pro počáteční orientaci stačí vyplnit klidně jen jeden z nich. Platí ale, že čím více jich bude vyplněno, tím přesnější představu získáte.

Všechny testy jsou tzv. adaptivní, což znamená, že se počet i druh otázek přizpůsobuje předchozím odpovědím. Je tak možné přesněji ohodnotit danou dovednost hlavně v souvislosti s věkem dítěte. Přesná délka testů se ale díky tomu nedá zaručit.

Typy testů

Test pro rodiče

Tento test formou dotazníku je určen k vyplnění jednomu z rodičů nebo jiné blízké osobě. Důležité je, že vyplňující osoba musí dítko opravdu dobře znát, aby mohla zodpovědět dané otázky co nejpřesněji. Odhadovaná délka je 20 – 40 minut.

Test pro dítě

Tento test je určen přímo dítěti. Skládá se z úloh, které dítě řeší samostatně. Odhadovaná délka je 30 – 60 minut.

Test pro rodiče a dítě

Tento test se unikátní formou snaží snížit typické nevýhody testů, které vyhodnocuje pouze počítač. Vykonává ho dítě za pomoci mu blízké osoby, nejčastěji rodiče. Dítě do testu nekouká, zadání si vždy čte pouze rodič nebo zadávající osoba, která pak postupuje podle pokynů v zadání – nejčastěji dítěti popsaným způsobem zadá úkol či menší aktivitu, někdy taky podle zadání vykonává aktivitu spolu s dítětem.

DŮLEŽÍTÉ – zadávající osoba NEČTE dítěti nahlas možnosti (pokud v zadání není uvedeno jinak), dítě plní úkoly a odpovídá na otázky otevřeně a vlastními slovy. Zadávající osoba pak podle možností ohodnotí odpovědi či výkon dítěte.

Odhadovaná délka je 1 – 2 hodiny. Test si doporučujeme rozdělit a plnit klidně po menších celcích. Do tohoto testu se dá vrátit i později a pokračovat v jeho plnění.

Měkké dovednosti

Komunikace

Spolupráce

Sebeřízení

Řešení problémů

Tvořivost

Test pro rodiče

zahájit test

Test kooperativní rodič+dítě

zahájit test

Test pro děti

zahájit test

Test pro rodiče

zahájit test

Test kooperativní rodič+dítě

zahájit test

Test pro děti

zahájit test

Test pro rodiče

zahájit test

Test kooperativní rodič+dítě

zahájit test

Test pro děti

zahájit test

Test pro rodiče

zahájit test

Test kooperativní rodič+dítě

zahájit test

Test pro děti

zahájit test

Test pro rodiče

zahájit test

Test kooperativní rodič+dítě

zahájit test

Test pro děti

zahájit test